home 首頁 navigate_next 學習專區 navigate_next 學齡前兒童 navigate_next 常禮舉要 navigate_next 第三集 處事篇 navigate_next 第三集 處事篇
第三集 處事篇

第三集 處事篇

不侮辱人,不向人開玩笑。
無道人之短,無說己之長。
見失意人,不說得意語。
見老年人,不說衰喪話。
家庭之事,不可向外人言。